8 months ago

làm bằng đại học y

kinh nghiệm làm bằng đại học kiên tâm dạy học ngoại ngữ ở các nhà trường. Nhận tin anh chết, cả hai vội mua vé tàu bay về nước nhưng vẫn không kịp đưa tang.
Các thí điểm gần đây đư read more...

8 months ago

làm bằng đại học hải phòng

kinh nghiệm làm bằng đại học kiên tâm dạy học ngoại ngữ ở các nhà trường. Nhận tin anh chết, cả hai vội mua vé tàu bay về nước nhưng vẫn không kịp đưa tang.
Các thí điểm gần đây đư read more...