2 years ago

làm bằng đại học y

kinh nghiệm làm bằng đại học kiên tâm dạy học ngoại ngữ ở các nhà trường. Nhận tin anh chết, cả hai vội mua vé tàu bay về nước nhưng vẫn không kịp đưa tang.
Các thí điểm gần đây đư read more...2 years ago

làm bằng đại học hải phòng

kinh nghiệm làm bằng đại học kiên tâm dạy học ngoại ngữ ở các nhà trường. Nhận tin anh chết, cả hai vội mua vé tàu bay về nước nhưng vẫn không kịp đưa tang.
Các thí điểm gần đây đư read more...